D. R. GEO

geodetická kancelář

O naší společnosti

Firma D. R. GEO vznikla v roce 1993 jako samostatná fyzická osoba a od roku 1995 vystupuje jako sdružení fyzických osob.


Firma disponuje moderní měřickou technikou firmy Topcon. Výpočetní práce se provádí v programu Groma, grafika se vyhotovuje programy Microstation, MacroGEO (zpracování dat pro správce sítí E-ON, Telecom) a Groma (geometrické plány). Pro tisk se používá plotr firmy Hewlett-Packard.

Geodetické činnosti:

 

 

   katastr nemovitostí

 

             geometrické plány

                   rozdělení pozemku

                   změna hranic pozemku

                   vyznačení budovy, rozestavěné budovy nebo      

             vytyčení vlastnické hranice

             geodetické práce pro pozemkové úpravy

                   jednoduché pozemkové úpravy

                   komplexní pozemkové úpravy

             výkon funkce geodetického inženýra dle §13. odst. 1,

             písm. a), b) zákona č. 200/1994sb.

 

 

   inženýrská geodézie

 

             účelové mapy pro projekt

             zaměření inženýrských sítí dle směrnic správců

                   E-ON

                   JMP

                   Český Telecom

                   a jiní

             zaměření stávajícího stavu budovy, interiéru,

             podkroví

             zaměření skutečného provedení staveb

             vytyčení stavby

             zaměření svislosti konstrukcí

             zaměření jeřábových drah

             výkon funkce geodetického inženýra dle §13. odst. 1,

             písm. c) zákona č. 200/1994sb.