Katastr nemovitostí

Od vytyčení hranic pozemku po zaměření novostavby pro vklad do katastru nemovitostí.

 

Jednou ze základních činností geodézie jsou práce v katastru nemovitostí. Dlouhodobě vyhotovujeme geometrické plány pro oddělení pozemků, vytyčení vlastnických hranic, zákres novostaveb do katastru nemovitostí nebo pro zřízení věcného břemene.

 

  • Geometrický plán pro rozdělení pozemku
  • Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene (služebnosti)
  • Geometrický plán pro vyznačení novostavby / stávající stavby pro vklad do katastru nemovitostí
  • Ověření průběhu hranice pozemku
  • Vytyčení vlastnických hranic
  • Stabilizace hraničních / lomových bodů
  • Podklady pro projektanty – zaměření polohopisu a výškopisu