Kontrolní měření

Kontrolní měření polohy, délky, plochy, kubatury, výšky, svislosti, posuny

 

Provádíme kontroly při stavebních pracích (kontroly kubatur, výšek, polohy, symetrie, rovnoběžnosti, přímosti). Přesnost měření dosažitelná našimi přístroji a metodami se pohybuje v milimetrech.

 

  • Kubatury ploch komunikací
  • Kubatury násypů nebo výkopů
  • Svislosti komínů a stožárů
  • Jeřábové dráhy
  • Plošné kontroly rovinnosti fasád
  • Odchylky nivelety velkých podlažních ploch
  • Sedání a deformace stavebních konstrukcí, tělesa komunikace, cyklostezek apod.