Vyhledání a zaměření inženýrských sítí

Kompletní servis od zaměření pro projekt až po zajištění smluv o zřízení věcného břemene a vklad do katastru nemovitostí.

 

Jsme specialisté pro zajištění geodetických prací při výstavbě inženýrských sítí – od přeměření pro projekt až po dokumentaci skutečného provedení stavby. Pomocí nejmodernějších přístrojů a technologií vyhledáme prakticky jakoukoli  podzemní inženýrskou síť. Naši technici dále zajistí sběr a zpracování technických dat a detailů jednotlivých prvků mapovaných rozvodů (tepla, elektřiny, vody, kanalizace apod.).

 

  • Zaměření pro vyhotovení projektové dokumentace
  • Vytyčení stavby a kontrolní měření
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Vyhotovení geometrického plánu pro vklad věcného břemene do katastru nemovitostí
  • Projednání a zajištění smluv o zřízení věcného břemene